Retour beleid: een oplossing zonder zorgen en gemakkelijk!

Wanneer:

☞ juweel past niet
(zowel voor jezelf als voor een geschenk)
☞ Beschadiging door levering

Wat nu?

☞ Neem Contact met me op.
(binnen de 14dagen)
☞ Verpak het juweel zodat er geen schade aan kan komen
☞ En ik mail je een retourlabel

Kosten:

De retour kosten neem ik op mezelf,
Maar vraag om ten alle tijde zeker te zijn van de gekozen maat.
Bij twijfel mag je me altijd contacteren.
Niet alleen omdat het voor mij extra werk en geld kost, maar ook om de natuur te sparen!🌱
We hebben maar 1 aarde en daar moeten we duurzaam mee om gaan. 🌍

WAT IS HERROEPINGSRECHT?


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u mij Laura van Ama Lurra op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kan dit doen via elke weg beschreven op de Contact pagina. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Ik betaal u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Ik mag wachten met terugbetaling tot ik de goederen heb terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan mij heeft medegedeeld, aan mij terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten van de terugzending zijn voor uw rekening wanneer u te laat bent. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Nieuwe items !!!

Ontdek kort en bondig wat de edelsteen van je favo juweel voor jou kan betekenen onderaan de productpagina!

Graag een custom made juweel?
Dat kan zeker!

Nieuw!

✓ Blogpost

Heb je vragen of wil je graag nog wat meedelen?
Schrijf dan zeker een reactie!

Het is niet altijd makkelijk te weten welke steen bij je past, of welke steen je juist kan inzetten voor bepaalde doeleinden.

Daarom ben ik er!

Op de nieuwe pagina werken met kristallen neem ik je mee op reis doorheen de maanstanden en haar aspecten van het moment.

Chakra’s!

Werken met chakra’s en zijn bijhorende edelstenen komt er ook aan! So stay tuned en kom weer helemaal in balans. ♥